Тематические встречи

«Заповедная Россия» открыта для польской молодежи в Гданьске

Compressed file

«Заповедная Россия» открыта для польской молодежи

W Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku w ramach obchodów "Dni nauki rosyjskiej" odbyła się sesja ekspercka z udziałem nauczycieli i uczniów.

W sesji udział wzięli przedstawiciele rosyjskich rezerwatów, a także twórcy innowacyjnych projektów edukacyjnych, mających na celu kształtowanie szacunku do środowiska młodzieży. Dyrektor Rezerwatu "Słupy" Wiaczesław Szczerbakow i kierownik Wydziału Naukowego Rezerwatu Kronockiego Daria Paniczewa opowiedzieli o rosyjskich rezerwatach, a także o tym, jak rozwija się infrastruktura obszarów chronionych i jak prowadzona jest praca naukowa na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.

Uczniowie wzięli aktywny udział w dyskusji, układali puzzle "System rezerwatów Rosji", orientowali się, jakie gatunki zwierząt, ptaków i ryb występują w danym regionie. Rosyjscy eksperci uświadomiali młodzież, jak ważny jest, udział w ochronie środowiska, a następnie przedstawili projekt ogólnorosyjskiego maratonu ekologicznego "360 minut" i rosyjski projekt edukacyjny "Zmiana rezerwatowa", poświęcony rzadkim gatunkom biologicznym.

W trakcie odbywającej sesji eksperckiej i dyskusji nauczyciele szkół wyrazili chęć wzięcia udziału wraz ze swoimi uczniami w rosyjskich projektach ekologicznych. "Bardzo ważne, że udało nam się włączyć w dialog młodzież, dla której udział w forum stało się jednym z formatów wychowania ekologicznego", - zaznaczył dyrektor rezerwatu "Słupy" Wiaczesław Szczerbakow.

Impreza jest częścią programu Międzynarodowego Forum "Otwarty dialog: nauka, biznes i edukacja jako inicjatorzy rozwoju światowej bezpieczeństwa ekologicznego", który odbywa się w ramach "Dni nauki rosyjskiej” w Gdańsku.

Compressed file
Compressed file
Compressed file